Aandacht voor de visie van Achmea in een relatiemagazine

De dialoog aangaan over maatschappelijk relevante thema’s; dat was de wens van Achmea. Corporate Communicatie ontwikkelde samen met ZB een relatiemagazine met karakter: Samen Leven.

Opdracht

De dialoog over maatschappelijke thema’s onder stakeholders aanjagen

Achmea is een van de belangrijkste en grootste financiële dienstverleners van Nederland. Uit onderzoek onder stakeholders is gebleken dat zij een actievere rol van Achmea verwachten, willen weten wat haar visie is op (maatschappelijke) thema’s en daarover met de organisatie in gesprek willen. Achmea vroeg ZB om een voorstel voor een nieuw te ontwikkelen relatiemagazine. Dit resulteerde in het beeldgedreven magazine ‘Samen Leven’ voor stakeholders en zakelijke relaties.

Aanpak

Het verhaal van Achmea en de ontwikkelingen in de maatschappij delen

Samen met de afdeling Corporate Communicatie van Achmea ontwikkelde ZB het magazine ‘Samen Leven’. Met het corporate magazine wordt de dialoog onder stakeholders aangejaagd op de voor Achmea belangrijke maatschappelijke en strategisch relevante thema’s. Het magazine deelt het verhaal van Achmea én besteedt aandacht aan de ontwikkelingen in de maatschappij in relatie tot de rol van de financiële dienstverlener.

De inhoud van het corporate magazine is toonaangevend en ingevuld aan de hand van de ambitie van Achmea: een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. De unieke data en content wordt versterkt door een moderne, hedendaagse vormgeving en smaak- en stijlvolle beelden.

Resultaat

Een versterkt ‘Achmea-gevoel’

‘Samen Leven’ is niet hoogdravend, maar wel bijzonder, met karakter en inhoudelijk van toegevoegde waarde. Met ruimte voor alle merken van Achmea, zoals Centraal Beheer, Zilveren Kruis en Interpolis, versterkt het magazine het ‘Achmea-gevoel’.

Meer informatie

Bekijk alles cases