vFAS verder-online.nlVoor de vereniging FAS maakte ZB het kennisplatform VERDER* over scheiden en mediation. Op het platform staat alle relevante content die je nodig hebt als je gaat (nadenken over) scheiden. Denk aan: achtergrondinformatie, stappenplannen, voorbeeld-documenten, interviews en blogs en adviesvideo’s van deskundigen. Alle content wordt op maat gemaakt, ingedeeld naar zes persona’s en drie customer journey-fases. Alle content wordt op maat automatisch gepersonaliseerd aangeboden.

Personalisatie met YOU

VERDER* is gemaakt in YOU, een slim CMS dat bezoekers na enkele kliks herkent en toewijst aan een profiel. YOU toont op basis van dat profiel direct relevante content. Vervolgens meet YOU het gedrag van de bezoeker en gebruikt de data om de segmentatie te verbeteren.

YOU analyseert eerst tot welk profiel een bezoeker behoort. Door tijdens de sessie verschillende soorten content aan te bieden en het gedrag te meten wordt de passende persona en fase in de customer journey bepaald. Zodra het profiel bekend is, toont YOU content die aansluit bij de bezoeker.

De resultaten

Het platform draait nog maar zes maanden (en dat is heel kort voor data-opbouw en dus online personalisatie). Maar de eerste resultaten (cijfers oktober 2017) zijn spectaculair! Resultaat als alle personalisatietechnieken worden toegepast:

  • 60% meer unieke bezoekers
  • 819% langere (gemiddelde) sessieduur
  • Gemiddelde sessieduur: van 01.26 minuut naar 09.42 minuten
  • 274% hogere conversie

Hoe hebben we gemeten?

We hebben de cijfers van de oude website vergeleken met cijfers van de nieuwe gepersonaliseerde website. Op de nieuwe website passen in de eerste zes maanden nog maar op 20% van de online bezoekers het personalisatie-algoritme toe. De rest (80% van het websitebezoek) gebruiken we nu nog als zogenaamde controlegroep. Van de groep van 20% analyseert YOU eerst tot welk profiel een bezoeker behoort. Zodra het profiel bekend is toont YOU content die aansluit bij de bezoeker. De cijfers zijn gebaseerd op sessies waarin 2 of meer pagina’s zijn bezocht, daarmee sluiten we zogenaamde bounces en bots uit van de onderzoeksresultaten.

Oude website versus de nieuwe website

Als we de oude website en de nieuwe website (met en zonder personalisatie) vergelijken, zien we dat deze sowieso veel beter scoort dan de oude site. Door betere organische vindbaarheid in Google en een sterke Google Adwords campagne zijn er 59% meer sessies en 60% meer unieke bezoekers. Wat vooral opvalt is dat de gemiddelde sessieduur 194% is gestegen, oftewel bezoekers blijven gemiddeld bijna vier keer zo lang op de website.

Resultaten nieuwe website, mét personalisatie

Als we de statistieken van de 20% personalisatiegroep bekijken, zien we spectaculaire resultaten. De gemiddelde sessieduur is 387% langer en per sessie worden 137% meer pagina’s bezocht. Dit leidt tot 157% hogere conversie*. De personalisatietechniek werkt dus erg goed, het tonen van content die aansluit op bezoekers leidt direct tot betere resultaten.

Resultaten nieuwe website met personalisatie op de juiste persona/journey-fase

Zodra op basis van het klikgedrag een bezoeker is toegewezen aan een persona en een fase in de customer journey gaan de resultaten nog verder omhoog: 280% meer pagina’s per sessie, 819% langere sessieduur en 274% hogere conversie*. Kortom, laat je bezoeker niet langer zoeken naar de juiste informatie, maar zorg dat de juiste informatie hem of haar vindt. Personaliseer je content, bereik je doelgroep en verhoog je conversie.

*Conversiemetingen onder meer o.b.v.: contact opnemen met advocaat, zoeken naar adresgegevens advocaat, linken naar kantoorwebsite advocaat, klikken op link/telefoonnummer advocaat.

Reageer