Naar vlogs kijken ze wél!

Met het online platform Goed Bezig (voorheen Betere Wereld) de meer dan 800.000 jongere deelnemers bereiken: dat was de opdracht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De website laat zien dat het pensioen van jongeren nu al bijdraagt aan een betere wereld door de vele ‘groene’ en klimaatvriendelijke beleggingen van het fonds. PFZW vroeg ZB een concept te bedenken om meer jongeren te trekken én te betrekken bij het platform.

Aanpak

Videoconcept ‘Vloggers in de zorg’

In het videoconcept ‘Vloggers in de zorg’ laten negen sympathieke deelnemers zien hoe zij een bijdrage leveren aan een betere wereld. De kracht van dit concept: tegen relatief lage kosten zijn negen mooie videoproducties ontstaan. User generated content in optima forma: 100% authentiek, gemaakt door jongeren zelf. De sympathieke vlogs van de pensioendeelnemers werken voor zorg en welzijn als een spiegel: ze zijn voor jonge mensen zeer herkenbaar en hun zelfbedachte – niet geregisseerde verhalen (!) – gaan stuk voor stuk over onderwerpen die hen interesseren. Dit is wat goede contentmarketing kan doen: moeilijke doelgroepen in beweging krijgen met authentieke content.

Drie voorbeelden van vlogs:

  • Thuiszorgmedewerker Ramona gaat in gesprek met haar cliënt, de demente ’tante Wil’. Samen bespreken ze aan welke zorgmedewerker tante Wil een bloemetje zou willen geven.
  • Zorgmedewerker Eline ervaart hoe lastig het voor haar client op leeftijd is om te leven met een rollator. Ze neemt de proef op de som door zelf met de rollator op pad te gaan.
  • Verpleegkundige Luuk verpakt zijn vlog met humor: hij filmt de uitdagingen die hij dagelijks tegenkomt in een vrouwenwereld. Humor, verdriet en de dagelijkse struggles of life; het zit allemaal in de video’s van de vloggers van PFZW.

Resultaat

Bereik: 1 miljoen jongeren uit de doelgroep

De social campagne om het concept ‘Vloggers in de zorg’ te promoten, bereikte 1 miljoen mensen van de getargete doelgroep tussen 21 en 42 jaar. De click trough rate scoorde flink boven de benchmark: 0,95 (i.p.v. 0,6 – 0,8). Voor de promotie  was een doelstelling gesteld van 13.750 clicks naar het platform. Daadwerkelijke aantal clicks: 19.039. De CTR van 0,95 procent lag boven de benchmark van 0,6-0,8%. Dit is een teken dat de doelgroep bovenmatig geïnteresseerd was en bereid was om door te klikken naar het platform.

En last but not least: er staan negen zeer goed gewaardeerde vlogs op het platform. De vlogger met het hoogste bereik en de meeste stemmen van collega’s uit zorg en welzijn gaat in 2020 een samenwerking aan met PFZW om regelmatig te vloggen op het platform Goed Bezig. Dit waren vooraf gewenste resultaten. Het is heel eenvoudig en erg waar: de kosten van het maken van negen professionele video’s over jongeren in zorg en welzijn liggen vele malen hoger dan dit concept. Nog los van de vraag of de effecten beter zouden zijn als er professionele video’s waren gemaakt…

Bekijk alles cases