‘Jongeren lezen niet meer’

Het magazine Eigentijd is een effectief middel om de oudere deelnemers van PFZW te bereiken. De jongeren? Die halen ‘m vaak niet eens uit het seal. Toch is er verbeterpotentieel als het magazine voor hen relevanter wordt.

Opdracht

ZB ging de uitdaging aan: print voor jonge deelnemers

Jongeren zijn minder geïnteresseerd in pensioenonderwerpen dan oudere mensen. Toch vindt PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) het belangrijk dat hun deelnemers op de hoogte zijn van een aantal feiten, zoals waar hun pensioen wordt opgebouwd en om hoeveel geld het gaat. Zodat ze, op de momenten waarop pensioen relevant wordt, weten waar ze de juiste informatie kunnen vinden. De opdracht van PFZW aan ZB was dan ook duidelijk: creëer – met een printmagazine – een groter bereik en hogere waardering onder onze deelnemers van 18 tot 42 jaar.

Aanpak

Belangrijk uitgangspunt: lezen over liefde voor het vak

De ervaring leert dat jonge zorg- of welzijnsmedewerkers meer openstaan voor boodschappen van een pensioenfonds als de link met het werk duidelijk is. Zeker als er waardering is voor dat werk. Met dat in het achterhoofd ontwikkelde ZB het magazine Goed bezig waarin het betekenisvolle werk de invalshoek is. Liefde voor het vak, herkenning en relevantie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Goed bezig vervangt voor jongeren het magazine Eigentijd dat vooral relevante informatie biedt voor de oudere deelnemers.

Resultaat

Goed bezig met een 7,2!

Goed bezig is zowel kwalitatief als kwantitatief getest. De resultaten waren boven verwachting. Het nummerbereik steeg van 21 procent naar 40 procent. Ook de waardering steeg: van een 6,4 naar een 7,2. Goed bezig scoort hoger op verbondenheid met en vertrouwen in PFZW. Ook lijkt het magazine bij te dragen aan een positieve beleving van het pensioenfonds. Het lijkt erop dat de deelnemers zich gesteund en geïnformeerd voelen. De sterke mate van identificatie en herkenning geeft de lezer het gevoel dat PFZW begrijpt wat er in het werkveld speelt.

Meer informatie?

Geïnteresseerd wat ZB voor je kan betekenen? Bel Romy! Zij weet bij ons alles over communiceren over pensioen bij verschillende doelgroepen.

Edities van Goed bezig

Bekijk alles cases