‘Jongeren lezen niet meer’

Het magazine Eigentijd is een effectief middel om de oudere deelnemers van PFZW te bereiken. De jongeren? Die halen ‘m vaak niet eens uit het seal. Toch is er verbeterpotentieel als het magazine voor hen relevanter wordt.

Opdracht

ZB ging de uitdaging aan: print voor jonge deelnemers

Jongeren zijn minder geïnteresseerd in pensioenonderwerpen dan oudere mensen. Toch vindt PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) het belangrijk dat hun deelnemers op de hoogte zijn van een aantal feiten, zoals waar hun pensioen wordt opgebouwd en om hoeveel geld het gaat. Zodat ze, op de momenten waarop pensioen relevant wordt, weten waar ze de juiste informatie kunnen vinden. De opdracht van PFZW aan ZB was dan ook duidelijk: creëer – met een printmagazine – een groter bereik en hogere waardering onder onze deelnemers van 18 tot 42 jaar.

Aanpak

Belangrijk uitgangspunt: lezen over liefde voor het vak

De ervaring leert dat jonge zorg- of welzijnsmedewerkers meer openstaan voor boodschappen van een pensioenfonds als de link met het werk duidelijk is. Zeker als er waardering is voor dat werk. Met dat in het achterhoofd ontwikkelde ZB het magazine Goed Bezig waarin het betekenisvolle werk de invalshoek is. Liefde voor het vak, herkenning en relevantie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Goed bezig vervangt voor jongeren het magazine Eigentijd dat vooral relevante informatie biedt voor de oudere deelnemers.

Resultaat

Goed Bezig met een 7,2!

Goed Bezig wordt zowel kwalitatief als kwantitatief getest. De resultaten zijn boven verwachting. Het nummerbereik is gestegen van 21% naar 49% – het hoogste tot nu toe*. Ook de waardering steeg: van een 6,4 naar een 7,2. Goed Bezig scoort hoog op leesintensiteit (76% leest het magazine voor minimaal de helft), begrijpelijkheid (96%), bruikbaarheid (73%) en relevantie (66%). Lezers krijgen door het magazine meer inzicht in de belevingswereld van collega’s, voelen zich meer betrokken bij de sector en het stimuleert trots op het werk. Daarnaast voelt 54% zich meer verbonden met PFZW en is bij 31% het vertrouwen in het pensioenfonds groter geworden.

*Conclusies lezersonderzoek augustus 2020

Goed Bezig nu ook online

Sinds maart 2021 heet online platform Betere Wereld van PFZW ook Goed Bezig. Onder het motto ‘Goed Bezig’ kunnen we de jonge pensioendeelnemers extra inspireren om fysiek, mentaal, financieel en sociaal fit te blijven tot hun pensioen.

Edities van Goed Bezig

Bekijk alles cases