Zo creëer je pensioenbewustzijn

Veel mensen staan niet of nauwelijks open voor pensioeninformatie. Toch vindt opdrachtgever PFZW het belangrijk om pensioenbewustzijn te creëren. Hoe? Met het magazine Eigentijd én aansprekende bekende Nederlanders.

Opdracht

In contact komen met je doelgroep

Veel deelnemers van PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) zijn onvoldoende betrokken bij hun pensioen. PFZW vindt het belangrijk dat hun deelnemers op de hoogte zijn van een aantal feiten, zoals waar en hoe hun pensioen wordt opgebouwd. Het creëren van pensioenbewustzijn is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van het pensioenfonds. Onze opdracht: breng PFZW – met een printmagazine – in contact met haar deelnemers. Ons antwoord: Eigentijd. De uitdaging: deelnemers triggeren om het magazine ook daadwerkelijk uit het seal halen…

Aanpak

Relevantie door een goede mix van onderwerpen én een BN’er

Triggeren doen we op twee manieren: we zetten een voor de deelnemer relevant thema centraal en interviewen een aansprekende BN’er. Die is de verpersoonlijking van de thematiek. Herkenning is een belangrijke voorwaarde voor succes. Dit creëren we door collega zorg- en welzijnsmedewerkers aan het woord te laten. Met deze afgewogen mix van relevante onderwerpen (thema, bekende Nederlander, zorg- en welzijnssector) krijgen deelnemers op een laagdrempelige manier de meest essentiële pensioeninformatie tot zich.

Resultaat

Hoge scores op bereik (71%) en waardering (7,3)

  • Eigentijd scoort relatief hoog op bereik (71%) en waardering (7,3).
  • De interviews met bekende Nederlanders hebben over het algemeen de hoogste leesscore (70%) en waardering (7,6)*.

Door de komst van Goed Bezig, een magazine speciaal voor deelnemers van 18 tot 42 jaar, kan Eigentijd verder worden geoptimaliseerd voor de doelgroep van 43 jaar en ouder. Voor deze groep heeft het onderwerp pensioen de meeste relevantie. De leesintensiteit van Eigentijd lag in augustus 2020 dan ook hoger dan voorheen: het steeg van 70% naar 78%.

*Conclusies: lezersonderzoek augustus 2020.

Bekijk alles cases