BPD Magazine

BPD Magazine is een prachtig, honderd pagina’s tellend, internationaal inspiratiemagazine, dat verschijnt in drie of vier talen. Interviews, onderzoeken, opinies en reportages over gebiedsontwikkeling in Europa, naadloos aansluitend bij de merkstrategie, waarin het delen van grensoverschrijdende inzichten en ervaringen centraal staat. Het gezamenlijk ontwikkelde concept ontving onder andere de Grand Prix Content Marketing voor beste art direction; een nominatie voor de opvallende wijze waarop beeld wordt toegepast in het magazine; en afgelopen jaar werd BPD Magazine genomineerd in de categorie beste magazine.

BPD is marktleider in Europa op het gebied van gebiedsontwikkeling. De missie van BPD is glashelder: creating living environments. Het ontwikkelen van gebouwen of woningen is niet een doel op zich; het gaat om het creëren van een omgeving waarin mensen prettig wonen, werken en leven. In de magazines is er aandacht voor de vijf vastgestelde domeinen van BPD: duurzaamheid, betaalbaarheid, integrale gebiedsontwikkeling, bewoners centraal en toekomstgericht.

Hierbinnen is er ruimte voor bijzondere dubbelinterviews met experts op deze gebieden, ondersteund met prachtige fotografie. Beeld speelt een belangrijke rol in het concept; het gehele magazine staat vol met foto’s, illustraties en infographics van (internationaal) bekende fotografen en illustratoren. Hiermee is BPD Magazine een compleet blad voor internationale architecten, wethouders, investeerders en andere gebiedsontwikkelaars, om op de hoogte te blijven van actuele thema’s en voor een flinke dosis inspiratie. Lees de meest recente editie.

BPD Magazine

Meer over:

Reageer