Zichtbare en strategische rol corporate communicatie dankzij ZB

ZB ondersteunt kennisplatform CROW op het vlak van de interne en externe communicatie. Samen met deze opdrachtgever ontwikkelde ZB bovendien een nieuw model voor corporate communicatie. Het gevolg: meer zichtbaarheid en een grotere strategische rol voor communicatie.

Opdracht

Strategische rol in ontwikkeling van CROW

CROW is een kennisplatform voor de infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer. Omdat ontwikkelingen snel gaan en de kennisbehoefte toeneemt, is de organisatie continu in beweging om relevant te blijven. corporate communicatie wil alert kunnen inspelen op deze veranderingen en een strategische rol spelen in de ontwikkeling van de organisatie. ZB ondersteunt op het vlak van de interne en externe communicatie en ontwikkelde samen met CROW een nieuw model voor corporate communicatie.

Aanpak

Dagelijkse ondersteuning en ontwerpen nieuw model corporate communicatie

De basis van de ondersteuning bestaat uit het uit handen nemen van diverse communicatieprojecten, flexibele achtervanger zijn in de dagelijkse communicatie en optreden als sparringpartner en adviseur op het gebied van corporate communicatie-issues. Daarbij maakt ZB gebruik van een flexibele schil aan specialisten en ontwikkelden we een nieuw model voor interne en externe communicatie.

Resultaat

Actieve rol richting directie, media én stakeholders

Corporate communicatie heeft een strategischere rol binnen de organisatie. De directe meerwaarde is een pro-actievere rol richting directie, in de media en meer zichtbaarheid richting stakeholders. De ontwikkeling van een nieuw communicatiemodel zorgt op termijn bovendien voor een duidelijkere taakverdeling binnen de organisatie.

Meer informatie?

Scherp je organisatie aan met de interim professionals van ZB. Check onze info voor de mogelijkheden.

Bekijk alles cases