Opdracht

Bouwfonds Property Development (BPD) is een van de grootste gebiedsontwikkelaars van Europa en de grootste woningbouwer van Nederland. Sinds 1946 werkt BPD aan gebieden en woonwijken waar mensen prettig kunnen wonen en werken. BPD wil vroeg in de journey contact met kerndoelgroepen als wethouders en beleggers. Rode draad in de communicatiestrategie is inspireren en verbinden.

BPD - Contentstrategie

Aanpak

ZB ontwikkelde samen met de afdeling Communicatie van BPD een contentstrategie die zich uitstrekt over vijf kennisdomeinen. Bijzonder is de geïntegreerde aanpak, waarbij elk domein wordt geleid door een interne ambassadeur (tevens directielid) en waarbij specialisten uit de organisatie de contentkalenders samenstellen. Communicatiemiddelen die worden ingezet zijn onder meer een online kennisplatform, een internationaal inspiratiemagazine, kennisdossiers en (video)content voor sociale media.

Resultaat

  • De contentstrategie draagt direct bij aan de ambitie van BPD als richtinggevende en verbindende marktleider op de thema’s betaalbaarheid en duurzaamheid.
  • De relatiemagazines van BPD scoren met een 7,6, ruim boven de landelijke benchmark.
  • BPD Magazine (een inspiratiemagazine dat in het Duits, Frans, Engels en Nederlands verschijnt) ontving de Grand Prix Content Marketing voor beste magazine.
  • Juryrapport: ‘Een sterke formule, topvormgeving en kwalitatief hoogwaardige inhoud. Een magazine dat aantoonbaar vanuit de strategie is gemaakt én dat je in uitvoering pákt.’
  • BPD en ZB werden meerdere keren en met verschillende producties genomineerd voor de Grand Prix Contentmarketing.

Meer informatie

Meer over:

Reageer