Diak

Ineke Lantinga is namens ZB als interim hoofd Communicatie aan de slag in het Diakonessenhuis in Utrecht. Ze ontwikkelt er onder meer een communicatiestrategie voor het Veranderprogramma. Bijzonder zijn de vernieuwende (communicatie)middelen en activiteiten die worden ingezet om de cultuurverandering te stimuleren.

Crossover werkoverleg

Het doel van het Veranderprogramma is om de ruim 3.000 medewerkers meer dan ooit samen te laten werken in de zorg voor patiënten en hun naasten. Dat betekent met elkaar nadenken over werkprocessen, maar ook verder kijken dan je eigen afdeling. Geen nieuwsbrief, maar een Facebookpagina. Geen papier, maar een maandelijks videojournaal. En écht ruimte voor medewerkers om via crossover werkoverleg, debatten en teamsessies met elkaar in gesprek te gaan. Zo wordt iedereen betrokken bij het Veranderprogramma.

Cultuur

Het Diakonessenhuis heeft gekozen voor een integrale veranderaanpak. Naast cultuur is er ook aandacht voor strategie, leiderschap, structuur en systemen. Aandacht voor goede zorg was er altijd wel, maar het ontbrak de laatste jaren vooral aan gezamenlijkheid en de mogelijkheid om van elkaar te leren. Alle processen worden nu tegen het licht gehouden. Het goede blijft behouden. En wat anders kan of moet, wordt in een breed samengesteld team besproken en vastgelegd. Zo ontstaat er draagvlak en ruimte om elkaar aan te spreken.

Het Diakonessenhuis is opgericht in 1844 en daarmee een van de oudste ziekenhuizen in Nederland. Het is een opleidingsziekenhuis en er werken zo’n 3.000 medewerkers verdeeld over locaties in Utrecht, Zeist en Doorn.

Interim

Met grote regelmaat werken ZB’ers gedetacheerd bij opdrachtgevers. Bij het ziekenhuis in Utrecht is dat als hoofd Communicatie, maar werkten eerder ook als strategisch adviseur, coördinator intranet en webredacteur. Andere opdrachtgevers die ons tijdelijk inschakelden wareb onder meer: Nederlandse Spoorwegen, PGGM, Ziekenhuisgroep Twente, provincie Gelderland en T-Mobile.

 

Meer over:

Reageer